1. <span id="gjuam"></span>
    <span id="gjuam"><sup id="gjuam"></sup></span>
   2. <optgroup id="gjuam"></optgroup>

    <legend id="gjuam"><i id="gjuam"></i></legend>

    <ol id="gjuam"></ol>

    1.  手機
     查字典logo
     您的位置: 查字典 > 漢語字典 > 㬍的意思

      
     • 拼音:  
     • 注音:  
     • 部首筆劃:4
     • 總筆劃:14
     • 繁體字:
     • 漢字結構:
     • 簡體部首:
     • 造字法:
     • 筆順:25111251124124 

     㬍的意思、基本信息

     • 五筆86:JGEF
     • 五筆98:JSFY
     • 五行:
     • UniCode:3B0D
     • 四角號碼:63042
     • 倉頡:AIBI
     • GBK編碼:
     • 規范漢字編號:

     English

     fierce; cruel, sudden, a scorching heat

     康熙字典

     【辰集上】【日字部】? ·康熙筆畫:14 ·部外筆畫:10

     《集韻》伯各切,音博。《博雅》曝也。《類篇》或作??

     他也色